Hvad kan sensitive mennesker gøre for at få et arbejdsliv, de virkelig trives med?

    • Oplever du, at du kan holde til mindre på nogle områder og har evner ud over det sædvanlige på andre?
    • Bliver du meget påvirket af konflikter?
    • Får du tit idéer til hvordan ting kan gøres bedre?
    • Og kan en arbejdsdag, der for nogle er ganske begivenhedsløs, være rigeligt stimulerende for dig?

– Så er du sandsynligvis et sensitivt menneske.

For mennesker, der er mere sensitive, er det ekstra vigtigt at arbejde et sted, hvor arbejdsmiljøet, meningen med arbejdet og mængden af stimuli er passende.

Det skyldes, at sensitive mennesker påvirkes mere af de sammenhænge de indgår i.

Men selvom det kan være besværligt at få den øgede påvirkelighed til at passe sammen med et moderne arbejdsliv, skal den ikke ses som et negativt træk.

Påvirkeligheden går nemlig begge veje.

Den betyder, at samtidig med at du er mere påvirkelig over for negative stimuli på arbejdspladsen, også er mere modtagelig overfor positive stimuli.

Med den rette viden om dit karaktertræk, prioritering og de rette rammer, har du i endnu højere grad mulighed for at opnå en glæde ved dit arbejde, der rækker langt ind i dit privatliv.

Hvad er det da, du skal gøre, for at komme på sporet af et godt arbejdsliv?

Her er fire veje, du kan tage, som efter min erfaring VIRKELIG kan gøre en forskel for sensitive mennesker:

(1) Kend dig selv og dine behov

Forudsætningen for at andre forstår dig og giver dig plads til at være dig selv, er at du selv gør det. Også når det kommer til dit arbejdsliv.

Derfor er første skridt at kende dig selv og dit sensitive træk, og blive klar over hvilke behov du har.

Sensitive mennesker må kende sig selvDet er ikke noget der sker ‘overnight’.

Det er en længere proces, som starter på det tidspunkt, du har fundet ud af, at ja, du er også en af de der ‘særligt sensitive’.

Fra det øjeblik er det vigtigt, at du søger mere viden om dit karaktertræk.

Måske får du lyst til at mødes med andre sensitive mennesker ved bestemte arrangementer?

Eller også begynder du blot at lægge mere mærke til sensitive mennesker omkring dig – i din familie, vennekreds, på arbejdspladsen og på tv.

Mange sensitive kender faktisk ikke helt deres behov, da de har været vant til at føle, at deres væremåde grundlæggende var forkert.

F.eks. har mange været vant til at skamme sig over deres trang til alenetid, deres langsomhed, når de skal tage en beslutning og at de tager mere på vej når der er konflikter i luften. Og disse ting har de prøvet at gemme af vejen.

Når du har fået den basale viden om dit karaktertræk på plads, kan det være nødvendigt, at gå igennem en bevidstgørelsesfase, hvor du får vendt nogle gamle, negative tanker om dig selv til nye, neutrale eller positive måder at betragte din adfærd på. Sensitive mennesker: Jeg har presset mig selv

I denne proces er det en god idé at føre en dag- eller notesbog, hvor du skriver ned hvad du tænker, føler og oplever.

Skriv især noter når du oplever noget, der ikke føles godt, og prøv at sætte ord på hvad det drejer sig om.

Det handler om at spotte:

(1) negative overbevisninger om dig selv og

(2) skjulte behov, du har undertrykt.

(2) Sig fra over for et dårligt psykisk arbejdsmiljø

Et psykisk dårligt arbejdsmiljø er noget af det VÆRSTE man kan blive udsat for. Og det tyder på, at det går mere ind, jo mere sensitiv, du er.

Sensitive mennesker bliver som regel ekstremt påvirkede af negative kolleger, en dårlig omgangstone og endnu værre, mobning og chikane.

Det er ganske enkelt ikke muligt at trykke på en ‘off-knap’ og slå vores opmærksomhed over for den slags adfærd fra. For sådan en knap har vi ikke. sensitivemenneskerintriger

Desværre er en meget almindelig reaktionsmåde blandt sensitive mennesker, når de oplever misstemninger, at blive handlingslammede eller at forsøge at ignorere det.

Mange tør ikke sige fra eller sige op, for hvad sker der så?

Men ved at forsøge at ignorere problemerne væk, gør du dig selv en bjørnetjeneste. For det er sjældent noget, der lykkes særligt godt.

Et dårligt psykisk arbejdsmiljø kan ikke ignoreres væk. Befinder du dig i et negativt psykisk arbejdsmiljø, bliver du ganske enkelt slidt op af det i længden. Og du kan komme til at slås med både stress- og angstsymptomer i lang tid bagefter.

Det er især vigtigt at sige fra overfor mobning og chikane for sensitive menneskerSom sensitiv bliver du derfor NØDT til at gøre noget, hvis du oplever noget i dit nære psykiske arbejdsmiljø, der ikke er ok.

Måske synes du, at dette er helt vildt irriterende.

Hvorfor kan du ikke bare stramme balderne sammen og komme videre med arbejdet ligesom mange af dine kolleger?!

Tro mig, det ER besværligt OG ubehageligt at sige fra, og jeg har selv været der.

Men gevinsten ved at tage dig selv og dine sensitive evner alvorligt er KÆMPESTOR, og det vil gøre dig både stolt og taknemmelig at have handlet i situationen.

Hvis du tør hæve dig op over frygten for forandring, og udvikle en 0-tolerance overfor mennesker eller miljøer der ikke vil dig eller hinanden det godt, kan jeg love dig for, at du kan opnå store ting i dit (arbejds-)liv.

For at stå op for dig selv og andre, er med til at opbygge en stærk selvtillid hos dig, og sender et signal til din omverden om at have respekt for dig.

Med denne attitude kan du blive en rollemodel for både dig selv og andre.

(3) Bring dine værdier i fokus

Måske har du, ligesom dine behov, også fået pakket den idealisme, du sandsynligvis besidder, godt og grundigt væk.

Men den er en vigtig del af hvem du er!Sensitive mennesker er værdimennesker

Idealisme? 

Mig?

Tænker du måske.

Men den er god nok.

De fleste sensitive er værdi-mennesker.

Det er i høj grad de sensitive, der bekymrer sig over de ting, der ikke fungerer så godt ved vores verden.

Og det er i høj grad de sensitive, der får ideer til, hvad der kunne være anderledes.

Men mange sensitive er ikke vant til at tage deres værdier særligt alvorligt. Hvis du altid har følt dig lidt forkert, kan dette skyldes, at du ikke ønskede stikke mere ud end nødvendigt.

Sensitive mennesker har talent for at få nye ideerOg det er fuldt forståeligt.

Men nu, hvor du har fundet ud af, at du ikke er forkert, blot anderledes, så prøv at spørge dig selv:

Hvordan kan jeg i højere grad få de værdier, der virkelig betyder noget for mig, ind mit liv og arbejdsliv?

Hvis du har svært ved at sætte ord på hvad dine værdier er, så prøv at tænke på, hvordan du så verden, da du var yngre.

Måske havde du fat i noget der, som du med fordel kan bringe frem i lyset igen?

Hvis du føler, at det er helt vildt grænseoverskridende at begynde at leve mere efter dine værdier, så spørg dig selv:

  • Hvad forhindrer mig i at give udtryk for mine værdier?
  • Hvad er det, jeg frygter, hvis jeg gør det?

For mig selv var der en grænse, jeg måtte krydse, da jeg startede Sensitivt Arbejdsliv og åbent begyndte at formidle omkring særlig sensitivitet: Hvad ville mange i min omgangskreds dog ikke tænke? 

Dette gik jeg og funderede over længe indtil jeg simpelthen blev træt af det og indså hvor selvhøjtideligt, det var, at bekymre mig så meget om det.

Og det blev starten på et nyt kapitel i mit liv, hvor jeg tør at give udtryk for hvad jeg synes, er vigtigt.

(4) Find den rette mængde af stimuli

Har du nogensinde tænkt over hvor meget dit humør, velbefindende og koncentrationsevne afhænger af mængden af de stimuli, du får i løbet af din arbejdsdag?

For mange sensitive mennesker kan det f.eks. være svært at få noget fra hånden, hvis man arbejder et sted med mange høje lyde eller i et helt nymalet kontorlokale.

Måske bebrejder du dig selv over at være ‘sart’ og mener, at det er fjollet at have det sådan, men ikke desto mindre er det sådan du er indrettet fra naturens side.

Sensitive mennesker trives i rolige arbejdsomgivelserSensitive mennesker er bygget til at opsnappe indtryk fra miljøet omkring sig.

Det gør, at vi kan opfange faresignaler før mennesker, der ikke lægger mærke til så mange detaljer omkring sig.

Og det er faktisk en evolutionær fordel, at der er nogle mennesker, der kan det.

Men det betyder også, at du har du brug for at være i rum, hvor der er indtryksmæssig balance, hvis du skal kunne arbejde godt.

Indtryk kan komme fra alt fra selve det fysiske rum, herunder støjniveau, luftkvalitet, indretning osv.

I ligeså høj grad kan de komme fra det ‘sociale rum’ – altså hvordan stemingen er. Samtidig kan du modtage indtryk fra dig selv – alt hvad du tænker og føler.

Bliver den samlede sum af disse indtryk for meget, kan det have rigtig negativ effekt på din trivsel.

Løsningen er da at gå helt lavpraktisk til værks, og skrive alt det ned, som ‘støjer’. Både det indre og ydre.

Hvis det især handler om ydre faktorer, må du undersøge hvilke muligheder, der er i dit job for at skabe større balance for dig.

Kan du f.eks. sætte dig et andet sted? Sensitive mennesker mærker mere

Hjælper det at sætte en støjdæmper op eller have flere planter i rummet?

Eller handler det mere om, at der er en kollega, du skal have snakket med, så du kan få ‘renset luften’?

I nogle tilfælde viser det sig ikke at være muligt at justere arbejdsforholdene sådan, at arbejdspladsens sensitive mennesker trives. I så fald, skal du måske overveje at finde et andet job.

Som hovedregel gælder det dog, at jo mere din arbejdsindsats påskønnes af din arbejdsplads, jo større muligheder vil du have for at justere, sådan at forholdene passer dig.

Hvis du er selvstændig, er det en anden sag – her er det dig, der bestemmer hvordan forholdene skal være.

Det er svært at komme med en færdig formel på hvilke og hvor mange indtryk, der er det optimale for sensitive mennesker. Det kan ændre sig fra person til person, fra dag til dag, og mellem forskellige perioder i livet. Og nogle indtryk kan man vænne sig til, så de fylder mindre i ens bevidsthed efter et stykke tid.

At finde ind til den mængde stimuli, der er passende for dig, er en vigtig byggesten i et godt arbejdsliv for sensitive mennesker, men det skal selvfølgelig gå op med andre faktorer.

Derfor kan det nogle gange være ok at gå på kompromis: Et stærkt stimulerende arbejdsmiljø kan f.eks. være ok, hvis du ellers er glad for dit arbejde, og hvis du prioriterer at komme ned i gear i din fritid.

Vigtigst er det, at det ‘store regnestykke’, som bl.a. indbefatter selvindsigt, relationer, mening og stimuli, overordnet set går op.

 

Jeg håber, artiklen har givet dig inspiration til at komme fire skridt nærmere det arbejdsliv, du virkelig trives med. Hvilke tanker har de fire punkter sat i gang hos dig? Du er meget velkommen til at dele det herunder.

Kh

Marie rådgiver sensitive mennesker omkring arbejdslivet

 

Mere inspiration til det gode arbejdsliv for sensitive mennesker:

 

 

 

Did you like this? Share it:
Copyright 2023 © Marie Ørum Højbjerg · Gengivelse af indhold tilladt efter aftale · Design: evstyle.de · Side: Magnus Høgfeldt

Få mit Gratis minikursus "3 faktorer der afgør, om sensitive trives i arbejdslivet" [lydfil + øvelser]

❤ Hvad er opskriften på det gode arbejdsliv for sensitive?

❤ Hvilken faktor er især fuldstændigt afgørende?

❤ Tilmeld dig mit nyhedsbrev og kom i gang med kurset nu

Navn:
E-mail:

Du er et skridt fra at gå i gang med kurset! Først skal du lige bekræfte det tilsendte bekræftelseslink i din inbox...