Jobtilfredsheden er høj for en gruppe af sensitive
Jobtilfredsheden er høj for en gruppe af sensitive. Hvad har de til fælles – og hvad arbejder de med?

En markant tendens i en undersøgelse, som jeg engang var med til at lave, ved navn Særligt sensitive menneskers erfaringer fra arbejdslivet er, at jobtilfredsheden blandt en bestemt gruppe er bemærkelsesværdig høj. Hele 38% svarede, at de er tilfredse med deres arbejdsliv til 4 på en skala fra 1-5. Og – hold da helt ferie – 20,5 % svarede, at de var tilfredse til 5!

Her viderebringer jeg de 8 største grunde til den meget høje jobtilfredshed. Svarene minder en hel del om, hvad jeg har fortalt om i e-kurset ‘3 faktorer der afgør om sensitive trives i arbejdslivet’ (som fås gratis her på siden), men der er også flere nye perspektiver.

1. Jobskift og svære perioder har bidraget til øget selvforståelse

En stor del af de sensitive, der er tilfredse med deres arbejde til 4 eller 5, er personer, som har prøvet forskellige jobs og fundet ud af hvilke vilkår, der er gavnlige for dem at arbejde under. Flere har været igennem svære perioder og perioder med stress-sygemeldinger. Efterfølgende har de fundet en balance og lært at arbejde med sig selv og deres prioriteter:

Jeg har… været igennem et længere stress-betinget sygdomsforløb og efterfølgende afskedigelse.

Det har resulteret i, at jeg i dag har valgt at være selvstændig

Jeg har lært at arbejde med mig selv.
Har lært ikke at tage for meget af de andres byrder over på mine skuldre

Jeg er blevet god til at udtrykke mine behov

Jeg har lært rigtig meget om mig selv og mine grænser

Jeg synes, det er virkelig fint at få konkrete beviser for, at det faktisk kan være en god ting, at gå igennem en krise – også i arbejdslivet!

Hvad der kan føles helt enormt dårligt nu, kan omdannes til læring, der får dig et bedre sted hen. Hen mod drømmejobbet.

Vel at mærke, hvis du er åben for at tage imod læringen.

2. Meningsfuldhed er en stærk drivkraft

En overvægt af gruppen, som har svaret i undersøgelsen, arbejder med mennesker og nævner den store tilfredsstillelse ved at gøre en forskel for andre – f.eks. i en rolle som socialrådgiver, psykoterapeut, coach, pædagog mm.:

Jeg er glad for mit job, fordi jeg hver dag gør en lille eller stor forskel i andre menneskers liv

Jeg synes, jeg har verdens bedste job, fordi jeg kan leve af at skrive og udvikle spændende mennesker

3. Gode relationer betyder (næsten) alt

Men relationen til andre på arbejdspladsen er måske endnu vigtigere end det, at gøre en forskel.

I hvert fald er den afgørende for alle, der er ansat på en arbejdsplads, hvor de arbejder side om side med andre (i modsætning til selvstændige, der bedre selv kan bestemme hvem de er sammen med):

Mine chefer lytter til mig, når jeg kommer med noget

Relationen til mine kolleger er god og jeg har stor respekt fra deres side

Jeg har nogle rigtig gode kollegaer, der viser hensyn til hinanden

Men gode relationer kan også være at holde en vis distance:

Jeg forsøger at tillære mig at have en vis distance eller en lille grad af nærhed til mine arbejdskollegaer/kunder mv. På den måde bliver jeg ikke sovset ind i deres følelsesliv på en uhensigtsmæssig måde, som bebyrder mig og mine tanker

4. Selvtilrettelæggelse er et kæmpe plus for sensitive

Rigtigt mange nævner at det, selv at kunne tilrettelægge deres tid, betyder enormt meget for deres trivsel:

Jeg har stort set råderet over hvordan jeg tilrettelægger min arbejdsdag. Det giver mig plads til at bestemme hvornår jeg har behov for pauser/ro

Jeg planlægger selv min hverdag, og jeg har mit eget kontor, så jeg kan afskærme for uro

Nogle har fundet veje til at få et frirum på arbejdspladsen ved at møde tidligere end de andre, gå et andet sted hen ind imellem eller aftale nogle hjemmearbejdsdage.

Men de, der for alvor nævner glæden ved selvtilrettelæggelse, er de selvstændige:

Jeg sørger for at holde “pausedage” mellem travle perioder/dage. Batterierne skal have ro til at lade op. Hvis jeg har haft en travl freelance-periode på 2-3 måneder, holder jeg mindst 3 uger fri bagefter (sørger selvfølgelig for at lægge penge til side til det – så undgår jeg at spekulere over økonomien)

5. Faste rammer og forudsigelighed

Selvom mange sensitive trives med at tilrettelægge deres arbejde selv, efterspørger mange samtidig faste rammer.

Det er måske lidt af et paradoks. Måske er det mest ønskværdige scenarie, selv at have indflydelse på hvad de faste rammer består af?

I hvert fald går behovet for struktur, forudsigelighed og faste rammer igen flere steder i besvarelserne:

Mit arbejde er temmelig skemalagt og tilrettelagt på forhånd, hvilket passer mig fint. Jeg har brug for meget struktur

6. At bringe sine talenter i spil

Blandt de personer, der er tilfredse til 4 eller 5, ønsker en overvægt at bringe deres talenter i spil:

 Jeg kan sætte nogle af mine talenter i spil og gøre en forskel

Jeg kan bringe min faglighed i spil, men samtidig også mine personlige kompetencer – f.eks. min evne til at aflæse mennesker, følelser, stemninger mv.

Mit job er meget relevant ift. min uddannelse og der er en masse spændende opgaver

Dette er vel nok et meget almenmenneskeligt ønske, som ikke er mere udpræget hos sensitive end andre.

7. Mulighed for fordybelse

En anden udpræget tendens er muligheden for at fordybe sig:

Jeg kan være i min egen verden mens jeg ordner bøgerne. Og jeg bliver ikke afbrudt – noget, jeg slet ikke kan trives med!

Det faktum, at jeg ikke bryder mig om gruppearbejde, er ikke ensbetydende med, at jeg ikke bryder mig om menneskerne i gruppen. Jeg kan nå så meget mere, hvis jeg får lov til at fordybe mig alene

8. Den rette mængde af ansvar og udfordring

Det er meget forskelligt hvor meget ansvar og udfordring, de respondenter, som er meget tilfredse med deres arbejdsliv, ønsker:

Jeg har meget indflydelse

I forhold til mit arbejde som læge, har jeg valgt at arbejde med noget, hvor folk stort set aldrig kommer alvorligt til skade eller fejler noget alvorligt. Det kan jeg slet ikke rumme, heller ikke professionelt!

Lykken synes at være når man rammer et niveau der passer til, hvad man kan rumme, både i forhold til hvad man arbejder med, hvordan og hvor meget man arbejder.

For nogle betyder det at arbejde 8 timer om ugen i et fleksjob. Og for andre betyder det større ansvar og lange arbejdsuger.

 

Jobtilfredsheden er høj for en gruppe af sensitive. Hvad arbejder de med?

Et udsnit af personer, der er tilfredse med deres arbejdsliv til 4

Psykoterapeut, ergoterapeut, dyrlæge-studerende (veterinærmedicin), rehabiliteringsterapeut, billedhugger og voksenunderviser, socialrådgiver, udviklingskonsulent, butiksassistent, biblioteksmedarbejder, specialpædagog, køkkenleder, læge, hjemmesygeplejerske, skolelærer på specialskole, industrielektriker på maskinfabrik, internt salg i privat virksomhed, socialformidler, praktik i en HR-afdeling, computerspilsudvikler, psykologistuderende, yogalærer og produktspecialist.

Et udsnit af personer, der er tilfredse med deres arbejdsliv til 5

Selvstændig frisør, fleksjob som fitnessinstruktur, kort- og landmålingstekniker, fysioterapeut, social- og sundhedshjælper, IT-projektleder, phd.-studerende, adjunkt, retssekretær, folkeskolelærer, receptionist, fleksjob på bibliotek, husassistent/pædagogmedhjælper, fleksjob som projektleder i socialpsykiatrien, sygeplejerske og miljøterapeut, formand for forening, udøvende musiker og leder af musikskole, stewardesse, bioanalytiker med sekretær og sygeplejerskefunktion, video/reklamefilmsproducent, sekretær for ledelse, revisor, coach og virksomhedsrådgiver.

 

Har du læst rapporten som dette blogindlæg omtaler?

 

Særligt sensitive menneskers erfaringer fra arbejdslivet

Formålet med rapporten har været at indsamle og dele de erfaringer, som særligt sensitive mennesker har fra arbejdslivet.

Måske kan du få en aha-oplevelse og få nogle indsigter, der kan spare dig for nogle af de udfordringer, som andre har haft.

 

— >> Du kan læse rapporten (hos Issuu) her

 

Som altid vil jeg enormt gerne høre fra dig, der læser med.

Kan du bruge de 8 indsigter, som er nævnt her?

Er der noget, der har overrasket dig – og hvad vil du tage med som den vigtigste læring?

 

Ønsker du hjælp til at komme videre i DIT arbejdsliv?

Her kan du læse om et personligt coachingforløb hos mig

Did you like this? Share it:
Copyright 2023 © Marie Ørum Højbjerg · Gengivelse af indhold tilladt efter aftale · Design: evstyle.de · Side: Magnus Høgfeldt

Få mit Gratis minikursus "3 faktorer der afgør, om sensitive trives i arbejdslivet" [lydfil + øvelser]

❤ Hvad er opskriften på det gode arbejdsliv for sensitive?

❤ Hvilken faktor er især fuldstændigt afgørende?

❤ Tilmeld dig mit nyhedsbrev og kom i gang med kurset nu

Navn:
E-mail:

Du er et skridt fra at gå i gang med kurset! Først skal du lige bekræfte det tilsendte bekræftelseslink i din inbox...