Trnd Haukedal er psykolog og forfatter

Trond Edvard Haukedal

 

Bogen om at være særligt sensitiv – vejen fra sårbarhed til ressource udkom her i efteråret i Danmark.

Den er skrevet af den norske psykolog og forfatter Trond Edvard Haukedal, som er kendt i sit hjemland for sine foredrag og sin tidligere bog Solstråleboken.

Bogen er en grundig indføring i hvad særlig sensitivitet er for en størrelse.

Den gentager en del af den samme teori om særlig sensitivitet, som du bl.a. kan læse dig til i Elaine Arons bøger, men den tilfører også nye perspektiver i forhold til både børn og voksne, privatliv og arbejdsliv.

Desuden kommer den med nogle nyttige psykologiske redskaber til at trives som særligt sensitiv.

Bogen om at være særligt sensitiv er skrevet i et sprog, der henvender sig til den særligt sensitive selv, men også til ikke-særligt sensitive personer, der ønsker at vide mere om trækket. På den måde er den mindre indforstået end mange andre bøger, der findes om særlig sensitivitet.

Trond Haukedal: Følelser er en overset valuta

Trond Haukedals fine bog om særlig sensitivitetTrond Haukedal indleder bogen med et statement, som indkapsler det paradoksale ved virkeligheden for mange særligt sensitive personer:

“Alt, hvad der er bedst og vigtigst for mennesker i et moderne samfund drejer sig om følelser…

 

Derfor er det ret påfaldende, at en stor gruppe mennesker, som har nogle medfødte, ganske særlige forudsætninger for følelser, ofte slet ikke kommer i nærheden af den livskvalitet, de fortjener”.

Særligt sensitive besidder evner inden for det følelsesmæssige område, som er meget nødvendige for vores samfund, men som ikke sættes synderlig stor pris på, mener han.

Disse evner er ikke kun vigtige i de nære relationer – f.eks i familien og parforholdet, de er også vigtige for udviklingen af et sundt og godt miljø på arbejdspladsen.

“Virksomhedens grønne planter”

Trond døber derfor særligt sensitive mennesker de ‘grønne planter’. Planter, der giver ilt til omgivelserne.

Det er de sensitive, der spørger hvordan de andre har det, og dem, der tager de fleste initiativer for at styrke arbejdsmiljøet, mener han:

“En arbejdsplads uden særligt sensitive er en fattig arbejdsplads, hvor produktiviteten vil falde lidt efter lidt.

 

Gennemtrækket vil stige og vigtige ressourcepersoner forsvinde, fordi man mangler den olie i maskineriet, som de særligt sensitive er.

 

De bekymrer sig om dig og giver dig gode følelser, og intet påvirker produktiviteten i en virksomhed mere end de ansattes motivation”.

 

Forudsætningen for at særligt sensitive kan bidrage til et godt arbejdsmiljø er selvfølgelig, at de er velfungerende, skriver han. Ellers kan de reagere omvendt og blive en (mildest talt!) knap så venlig version af sig selv.

Dette skriver han om i særskilte (ret underholdende!) kapitler om bl.a. “særligt sensitive desperadoer”, “særligt sensitive hidsigpropper” og “særligt sensitive melodramatikere”.

Aktivér arbejdspladsens stille ressourcer

Ligesom særligt sensitive har veludviklede følelsesmæssige evner, har mange sans for struktur og formår at bevare overblikket, i kraft af deres mere observerende facon.

Disse evner kan med fordel anerkendes og aktiveres bedre på mange arbejdspladser.

Trond Haukedal kommer med et godt eksempel på dette fra sit eget arbejdsliv.

 

Trond Haukedals egne observationer af et særligt sensitivt gruppemedlem:

Engang var han rådgiver for en projektgruppe på syv personer inden for oliesektoren. Trond Haukedal - den stille medarbejder

Gruppen havde arbejdet i nogen tid, men havde svært ved at finde gode løsninger og få gang i deres projekter.

Da Trond Haukedal observerede gruppens møder, var det påfaldende, at der var et bestemt mønster, som hele tiden gentog sig.

Seks af gruppedeltagerne var meget udadvendte, kreative og verbale, mens den syvende var tilbageholdende og stille, men meget opmærksom.

De ivrige seks var ikke i stand til at konkludere og blive enige, fordi der hele tiden blev fremsat nye tanker og forslag.

Da møderne nærmede sig afslutningen blev de mere og mere rådvilde, for ingen havde noteret noget ned undervejs.

“Ja, nu kan du se, hvad det er vi slås med” sagde et af gruppemedlemmerne til Trond.

Undervejs i processen havde Trond især observeret den syvende person, med vedkommendes kropssprog og ydmyge måde at forholde sig til de andre på.

Vedkommende var kommet med enkelte, forsigtige kommentarer, og Trond var efterhånden blevet overbevidst om, at personen var særligt sensitiv.

” – Har I prøvet at lade den syvende person i gruppen, ham som ikke siger så meget til møderne, komme med en opsummering?”

” – Nej det plejer vi ikke”.

Men det begyndte de så at gøre på Tronds opfordring.

Og i nogle få sætninger gav vedkommende et sagligt, præcist og klart referat, som indeholdt en sammenfatning af det vigtigste, der var blevet sagt på mødet.

“Du er en vigtig person for os” lød det da fra de øvrige gruppemedlemmer.

Bum! … Den tror jeg lige, vi lader stå et øjeblik! 🙂

 

 

Konkurrence: Vind ‘Bogen om at være særligt sensitiv – vejen fra sårbarhed til ressource’ af Trond Haukedal

 

Har du lyst til at vinde bogen? Trond Haukedals fine bog om særlig sensitivitet

Dansk Psykologisk Forlag sætter 3 eksemplarer på højkant!

For at deltage i konkurrencen, skal du skrive i en kommentar herunder:

Hvad er din måde at bidrage på, på en arbejdsplads? Hvilken rolle påtager du dig typisk?

Du er også meget velkommen til at give et ‘Facebook-like’. 🙂

Jeg trækker lod blandt alle besvarelser torsdag, d. 26. november 2015 kl. 12.

Obs: Konkurrencen er sluttet!


Trond Haukedal: Bogen om at være særligt sensitiv – vejen fra sårbarhed til ressource,
 udgivet i Danmark af Dansk Psykologisk Forlag.

 

Did you like this? Share it:
Copyright 2023 © Marie Ørum Højbjerg · Gengivelse af indhold tilladt efter aftale · Design: evstyle.de · Side: Magnus Høgfeldt

Få mit Gratis minikursus "3 faktorer der afgør, om sensitive trives i arbejdslivet" [lydfil + øvelser]

❤ Hvad er opskriften på det gode arbejdsliv for sensitive?

❤ Hvilken faktor er især fuldstændigt afgørende?

❤ Tilmeld dig mit nyhedsbrev og kom i gang med kurset nu

Navn:
E-mail:

Du er et skridt fra at gå i gang med kurset! Først skal du lige bekræfte det tilsendte bekræftelseslink i din inbox...