Sensitiv: Kom på rette spor i dit arbejdsliv
Marie Ørum, cand. mag. coach og inspirator for dig der er sensitiv

Marie Ørum, Cand. Mag., coach og inspirator for sensitive

SENSITIV – KOM PÅ RETTE SPOR I DIT ARBEJDSLIV er et online forløb til dig, der er særligt sensitiv og har et brændende ønske om at finde din rette hylde i arbejdslivet.

Igennem 5 moduler giver jeg – Marie Ørum, dig redskaberne til at finde styrkerne i din sensitivitet, hjælper dig med at tage en beslutning om hvad du vil med dit arbejdsliv og vejleder dig til at indrette det på sensitive præmisser.

Jeg har i løbet af de seneste år opnået en dyberegående viden om særligt sensitive mennesker og deres arbejdsmæssige udfordringer og potentialer. Dels fra coachingsamtaler og fra omfattende interviews og spørgeskemaundersøgelser. I forløbet udleder jeg essensen for dig, hjælper dig med at se dit arbejdsliv i det store perspektiv og komme over på et spor, som kan fungere for dig i mange år fremover.

Kom med på en forvandlingsrejse

fra overstimuleret til afklaret

Næste hold starter 13. november 2017

 


[Der er lukket for tilmeldingen til hold 2]

Er du særligt sensitiv og kan du svare ‘ja’ til det her?

 

★ Har dit arbejdsliv hidtil ofte fået dig til at føle dig stresset, overstimuleret og ude af dig selv?

★ Ved du, at der ligger en masse ressourcer gemt i dig, som kun kan komme til overfladen når du ikke er kronisk overstimuleret?

★ Vil du lære at håndtere din sensitivitet, så den primært kommer til udtryk som en styrke i dit arbejdsliv?

★ Vil du finde ind til en åre, der for alvor giver mening for dig?

★ Og vil du have hjælp til at finde ud af, hvilken vej du skal gå?

 

Hjælp! Jeg er (for) sensitiv!

Som sensitive mennesker når vi hurtigere max-grænsen for hvor mange indtryk, vi kan bearbejde. Derfor kan arbejdslivet føles som en stor udfordring.

Det kan føles voldsomt at bevæge sig ud i et lydniveau, en ‘knoklekultur’ og mod mål, der ofte ikke falder os naturligt. Vi kan efterlades med en fornemmelse af at måtte sætte os selv til side i alle de timer, arbejdet varer.

Når vi lever sådan, er arbejdslivet et nødvendigt onde, som vi må indfinde os med og tilpasse os efter. Vi ender i en permanent underskudsposition, hvor al energien må hentes i fritiden. Og selv i fritiden er det ikke altid sikkert, at vi kan få hentet overskuddet tilbage. Derfor ender mange sensitive med at blive syge af deres arbejde og blive angste, udbrændte eller gå ned med stress.

 

”Jeg er for sensitiv”, ”det er mig, der er noget galt med””jeg skal tage mig sammen.” 

Sådan har mange det med at tænke.

De opgiver efterhånden håbet og begynder at tro, at det er ren utopi at få bare et nogenlunde velfungerende arbejdsliv.

Denne negative spiral skaber dårligere og dårligere selvtillid og et mere og mere anstrengt forhold til dét, at arbejde.

Det er bestemt ikke uden grund, at vores syn på os selv halter: I den ene jobannonce efter den anden efterspørges kvaliteter som ‘robust’‘udadvendt’‘forandringsparat’.

Sjældent står der: ”Vi søger en person, der er indadvendt, visionær og dybdeorienteret”!

Derfor havner sensitive ofte i de forkerte jobs

Fordi vi ikke lever op til mange af de brugte buzzwords på jobmarkedet og ikke trives med det samme stimuliniveau som mindre sensitive personer, er det nærliggende at konkludere, at vi ikke er lige så meget værd.

Vi begynder at tro på, at det virkelig er os der er noget galt med.

At vi føler for meget.

At vi er for tænksomme, sarte og analytiske.

At vi må tage os sammen for at passe ind.

Og med mindreværds-brillerne på, er vores arbejdsliv dømt til at gå skævt.

Især er der tre positioner, vi har det med at indtage:

 • At vælge job ud fra hvem vi synes vi ‘burde være’. Vi kompenserer for det, vi synes, vi mangler, ved at lave os selv om
 • At vælge et arbejde, vi er overkvalificerede til
 • At holde os væk fra arbejdsmarkedet i lange perioder, hvor vi går og tvivler godt og grundigt på os selv

Ud fra en grundfølelse af at være forkerte, har vi altså en tendens til at vælge et arbejde der enten er for hårdt eller for let for os, eller også forsøger vi at undlade/udskyde at blive konfronteret med arbejdslivet.

Og i mens går mange af os med hovedet fuld af visioner, indsigter og spirende ideer, som bare venter på at komme ud!

Der er guld gemt i din sensitivitet. Skal vi grave det frem?

Mennesker, der er mere sensitive, gemmer som regel på et hav af talenter og ressourcer, der sjældent aktiveres fuldt ud.

Faktisk vil jeg vove at påstå, at sensitive mennesker er en af de grupper, der rummer det største udviklingspotentiale.

Tænk hvordan det ville være, hvis du fik dine talenter frem i lyset?

Hvis du kunne arbejde med det, der virkelig giver mening for dig?

Hvis du kunne afslutte din arbejdsdag fuld af energi og tilfredstillelse, og vende tilbage til privatlivet med overskud?

Der ER virkelig INTET unormalt ved din måde at være på.

Du har blot brug for at gribe dit arbejdsliv radikalt anderledes an for at trives!

Glem alt om at tage dig sammen, tage et ‘hårdhedsskjold’ på eller at gå på kompromis med dine værdier.

Du har brug for at tage udgangspunkt i din sensitive kerne og bygge dig selv op ud fra den. Det er respekten for dig selv og din sensitive natur, der er grundbyggestenen i dit nye arbejdsliv.

Når du har den på plads, vil det blive langt nemmere at træffe de rigtige arbejdsmæssige valg for dig selv og bringe dine talenter på banen.

 

Det lærer du af forløbet

SENSITIV – KOM PÅ RETTE SPOR I DIT ARBEJDSLIV lærer du – stik modsat andre karriereforløb, du måske har deltaget i – at bygge din vision for dit fremtidige arbejdsliv op indefra.

Du bliver guidet til at se dit arbejdsliv ud fra et sensitivt perspektiv og vælge en retning blandt de muligheder, du har, så du kan komme videre på det rette spor.

Undervejs vil du lære kunsten at balancere mellem udfordring og tilbagetrækning, så du hverken kommer alt, alt for langt ud af din komfortzone eller går helt i stå, hverken nu eller i fremtiden. Du vil lære at identificere og påvirke den tilstand, du har brug for at være i, for at udvikle dig på en sund måde.

Du vil også lære, at det bedste du kan gøre for at trives i dit arbejdsliv er at passe på dig selv,  være tro overfor dine værdier og lytte til dig selv.

Sidst, men ikke mindst, er en vigtig del af din udvikling at begynde at omsætte dine nye indsigter til handling. Faktisk er det først i handlingens stund, at de sande, transformerende øjeblikke opstår. Derfor opfordrer jeg dig til at udføre små handlinger hen imod din ‘ønskevision’ for dit arbejdsliv.

Det får du ud af forløbet

Du får hjælp til at tage en beslutning og vælge hvilket spor, du skal gå efter i dit kommende arbejdsliv.

Når forløbet slutter vil du stå med en plan for dit arbejdsliv for den næste tid, så du har en rettesnor at følge, også når forløbet er slut.

Planen kan være meget tydelig eller den kan bestå af forskellige arbejdsområder, som du skal bruge noget tid på at prøve af, for at se, om de er noget for dig.

Du får i høj grad det ud af forløbet, som du selv er klar til at investere i det: Hvor motiveret er du til at skabe forandring i dit arbejdsliv, hvor stor en risiko tør eller kan du løbe? Forløbet er ikke en “mirakelkur” der med et trylleslag ændrer dit arbejdsliv. Men det inspirerer og klæder dig på til at tage de nødvendige skridt selv, for at komme videre.

Når du bliver afklaret og skarp på din retning i arbejdslivet er sidegevinsten, at du kommer til at stå stærkere i livet. Det betyder, at du ikke så nemt bliver bragt ud af kurs under perioder med ekstra belastning. Det bliver nemmere for dig at træffe gode beslutninger for dig selv, fordi du har fået et mere tydeligt indre kompas for, hvad du skal og ikke skal.

Du vil opleve at have færre tanker om, hvad andre mon tænker om dig. Du begynder at agere på en måde, der er sund og ‘bæredygtig’ for dig selv. – Og du bliver en rollemodel for andre.

Desuden vil du få overskud til at have et dejligt fritidsliv ved siden af dit arbejdsliv. Du skal ikke længere bruge så meget tid på at bekymre dig, restituere, og ‘komme dig’.

Det får du ikke ud af forløbet

Jeg arbejder ikke som en traditionel jobvejleder, der kommer med forslag til nogle bestemte jobs, uddannelser, du skal gå efter osv.

I stedet klæder jeg dig på til at forstå din sensitivitet, lytte til dig selv og selv finde frem til en model for dit arbejdsliv, der giver plads til din sensitivitet.

Jeg kan (selvfølgelig) ikke love, at du gennem forløbet lander i dit ‘drømmejob’.

Men jeg kan give dig værktøjerne til at komme videre i en rigtig retning (for der er flere end en).

Hvis det er hurtige, ydre resultater, du er mest interesseret i, kan jeg desværre heller ikke rigtigt hjælpe.

Min spidskompetence er at hjælpe dig med at skabe afklaring og retning på det indre plan. – Den indre proces, der altid skal gå forud for holdbare, sunde resultater i det ydre.

Og så hjælper jeg dig med at se og acceptere dig selv, som den du er. Hos mig skal du ikke forsøge at skjule de sider af dig selv, du tror, der ikke er plads til i dit kommende arbejdsliv.

Du vil få et boost af selvværd og selvtillid gennem de øvelser jeg tager dig igennem. Det vil føles som at få holdt et kærligt spejl op foran dig. Og som en lettelse, når du erfarer, at der er andre, der går med nogle af de samme tanker og følelser som dig.

Det kan godt være hårdt at se sig selv i ‘spejlet’ på den måde, men det vil også være frigørende og styrkende. Med forløbet i ryggen kan du give dig selv den accept og omsorg, som du længe har haft brug for, og komme i gang med at handle hen imod det arbejdsliv, du drømmer om.

Det er der, du for alvor kan begynde at udfolde nogle af de gaver, du har med dig i livet.

Vil du med på en rejse fra forvirring og frustration

til klarhed, retning og ny energi?

 

Hold 2 starter mandag d. 13. november 2017.

[Der er lige nu 16 pladser tilbage]

SENSITIV – KOM PÅ RETTE SPOR I DIT ARBEJDSLIV er egnet til dig, der er særligt sensitiv og:

 • føler dig udbrændt i dit nuværende job og ved, at du har brug for at skifte spor
  (om det så betyder at finde en ny måde at fungere på på din nuværende arbejdsplads eller at skifte job)
 • er ledig og usikker på hvordan du kommer videre
 • er nyuddannet og gerne vil gøre en indsats for at indlede dit arbejdsliv på den bedste måde
 • er på vej tilbage til arbejdslivet efter en sygemelding og søger efter at finde en holdbar løsning for dit arbejdsliv

Forløbet er ikke egnet til dig, der:

 • kæmper med akut stress, angst eller depression
 • har for mange andre bolde i luften, som kræver din opmærksomhed
 • ikke har overskuddet til at tænke i nye baner og udføre handlinger i en ny retning

Mine forventninger til dig

Forudsætningen for at jeg kan hjælpe dig, når du tilmelder dig forløbet, er:

 • At du sætter godt med tid af – som minimum 2 timer om ugen, gennemgår alt materialet og fordyber dig i øvelserne. Med andre ord: Du skal have tid til at give forløbet en central placering i dit liv i den periode, vi er i gang. Skulle det ske, at du er forhindret i at følge forløbet en enkelt uge eller to, kan du stadig være med, hvis du sætter tid af til at få fulgt op på de missede moduler bagefter.
 • At du er tålmodig og vedholdende. Nogle gange kan det være svært at finde løsningen på de øvelser, jeg giver dig, med det samme. Det kan kræve, at du lige skal gå og tænke lidt over dem. Du skal have lyst til at hænge i og rumme den process, det er, at deltage i forløbet.
 • At du er åben for at arbejde med dig selv. Du skal være indforstået med, at det, at finde dit rette spor i arbejdslivet ikke kun handler om hvilket job du skal gå efter, men lige så meget om din egen udvikling. For at opnå resultater skal du være åben overfor at arbejde med dig selv og udvikle dig.
 • At du har en grundlæggende forståelse af særlig sensitivitet. Måske har du læst Elaine Arons bog ‘Særligt sensitive mennesker’ eller andre bøger om trækket.

skærm

Sagt om Maries 1:1 forløb

Jeg havde det ikke særlig godt da jeg startede i et forløb hos Marie. Jeg skulle snart vende tilbage til et job, jeg virkelig ikke havde det godt i, da sommerferien var ved at være slut. Og jeg kunne bare mærke, at det skulle jeg ikke tilbage til.

Marie hjalp mig med at tage beslutningen om at blive sygemeldt. Det gav mig noget tid til at gå i dybden med, hvad jeg gerne ville i stedet for. Marie hjalp mig også med at finde måder at slappe af på, for det havde jeg virkelig brug for.

Da jeg havde haft fire sessioner hos Marie over 2 mdr stod jeg et helt andet sted. Jeg havde lagt det gamle job på hylden, og jeg havde fået fuld forståelse for den sensitive side af mig, som jeg før har haft så svært ved at forstå. Det gjorde at jeg kunne søge jobs på en helt anden måde, fordi det simpelthen var noget andet jeg skulle gå efter end hvad jeg før havde troet. Efter forløbet tog jeg konsekvensen og sagde mit job op. Jeg arbejder idag som projektleder i et socialt have projekt og elsker det!

Rikke L.

Jeg har følt mig meget presset det sidste lange stykke tid i mit job som pædagog. Jeg ved, at jeg ikke kan komme til at trives for alvor i mit job, for der er simpelthen ikke plads nok til fordybelse. Det handler bare om at klare sig igennem dagen og slukke brande. Jeg elsker at arbejde med mennesker, men jeg ved, at jeg skal arbejde mere 1:1 eller med mindre grupper, for at komme til at trives.

Marie stillede alle de rigtige spørgsmål, der fik mig til at blive mere og mere klar på, hvad det er, jeg vil. Når mine tanker om noget var fastlåste, så var hun god til at hjælpe mig med at vende situationen på hovedet og få nye ideer. Jeg har været super glad for forløbet. Nu har jeg en klart defineret retning på hvad jeg vil arbejde med, og en plan for hvordan jeg kommer derhen.

Helena S.

Moduler

 

Modul 1 – Kortlæg din sensitivitet, slut fred med dit “gamle” arbejdsliv og mærk, hvad du har brug for nu

I dette modul lægger vi basis for resten af forløbet. Vi tager din sensitivitet under luppen – for hvordan giver den sig egentlig til udtryk hos dig? Og så hjælper jeg dig med at se tilbage på din hidtidige arbejdserfaring, tage de elementer, du kan bruge med over i dit nye arbejdsliv og så ellers sige pænt farvel og tak til det, der ikke tjener dig længere at holde fast i.

Vi skal også kortlægge der, hvor du står lige nu: Hvad har du allermest brug for, at der skal ske i dit fremtidige arbejdsliv? Tip: Svaret finder du i dine følelser – og det vil jeg lære dig at identificere her.

Det er også i modul 1 at du får udleveret et vigtigt og meget enkelt værktøj, der hjælper dig med at komme ned i et afslappet og koncenteret flow under forløbet. Dette værktøj kommer du til at bruge gennem hele forløbet (og du er hjertelig velkommen til at tage det med dig ud i livet bagefter).


Modul 2 – Hvad er meningen? Lyt til dine fornemmelser og tillad dig selv at drømme stort

I modul 2 handler det om at åbne din bevidsthed og at drømme. Stort. Og småt. Alt det, du kan komme i tanke om, du har af længsler i dit arbejdsliv. Hvad ville du arbejde med, hvis alt var muligt? Hvordan og hvorfor? Jeg guider dig igennem en række øvelser, der åbner dine tankebaner for det, du måske troede, var umuligt. Samtidig hjælper jeg dig med at mærke efter, hvad der betyder mest for dig.

Det er slet, slet ikke alt, du kan tænke og reflektere dig frem til! Du har også brug for handling, for at komme fra a til b. I modul 2 opfordrer jeg dig derfor til at begynde at tænke på, hvordan du kan teste nogle af dine ideer for dit kommende arbejdsliv af i praksis. Dette vil vi blive ved med at have fokus på i resten af forløbet.


Modul 3 – Lær at håndtere den frygt, der holder dig tilbage

Vi går alle rundt med frygt i en eller anden grad. Det er en del af at være menneske. Frygten kan især komme til at dominere for meget, hvis vi ikke får konkretiseret hvad den handler om. I processen med at skabe forandringer i arbejdslivet, er min erfaring, at der er nogle klassiske frygttanker, der typisk forhindrer sensitive mennesker i at komme videre. Dem skal vi arbejde med i modul 3. Vi skal tage dine forhindringer og din frygt under luppen, se hvad de drejer sig om og spørge: Hvad er det værste der kan ske? På den måde kan vi tage noget af luften ud af dine forestillinger om, hvad der er ‘farligt’.

Frygten forsvinder aldrig helt, men det vil blive tydeligt for dig at spotte, når det er den, der taler. På den måde kan du lære at acceptere at den er der, og vove dig ud i nye eventyr, på trods. Det er dog altid tale om en balancegang, når det kommer til frygt. Især for sensitive mennesker. Du skal hverken undgå det du frygter, eller kaste dig ud i noget, der er mere end hvad dit nervesystem kan holde til. Det vil jeg lære dig hvordan du mestrer i modul 3.


Modul 4 –  Sådan indretter du et godt sensitivt arbejdsliv 

Ved starten af modul 4 har du været igennem en lang række overvejelser omkring dit fremtidige arbejdsliv, og du har fået en dybere forståelse af det, du drømmer om, såvel som det, du frygter.

Modul 6 er et inspirationsmodul, som giver dig små og store tips til hvordan du som særligt sensitiv indretter et velfungerende arbejdsliv på det praktiske, daglige niveau.

Vi vil have fokus på dine arbejdsforhold, og de faktorer du har kontrol over: Det kan være alt fra indretningen af din arbejdsplads, den mad, du spiser, din transport til og fra arbejde, mængden af timer, du arbejder, dine vaner, og meget andet. Ikke mindst skal vi se på hvordan dine relationer er i dit arbejdsliv, hvordan du kan få flere støttende personer ind i dit arbejdsliv og skrue op eller ned for mængden af kontakt til andre efter dine behov.

 

Modul 5 – Tag en beslutning og læg en plan!

I modul 5 går vi et spadestik dybere for at opløse de mentale forhindringer, du oplever, står i vejen for dig hen mod det arbejdsliv, du ønsker dig.

Vi skal se på dit selvbillede og identificere dybt indlejrede overbevisninger. Ved at blive bevidst om hvilke overbevisninger, du har, kan du sætte ind og erstatte dem, der står i vejen for dig, med nogle nye, der støtter dig.

Jeg vil også bede dig om at tage stilling til hvordan det har påvirket din opfattelse af dig selv, at du har fundet ud af at du er særligt sensitiv. Før troede du (og andre) måske at der var noget galt med dig pga din anderledes facon, men hvordan ser du på dig selv idag. Hvem er du – egentlig? Du vil få en ny forståelse af dig selv og din sensitivitet og blive inspireret til at tænke nye tanker om dig selv og fremtiden.

Ikke mindst vil du her på modul 5 blive guidet til at tage en beslutning for dit kommende arbejdsliv. Ikke nødvendigvis en kæmpe beslutning om at du skal skifte spor og arbejde med X resten af dine arbejdsdage. Du skal blot beslutte dig for hvad du fokusere på det kommende år i dit arbejdsliv. Hvad vil du prøve af? Hvad vil du forpligte dig til?

Jeg hjælper dig med at tage en beslutning og lægge en plan for den næste tid.

Og så skal vi til at runde af og sige tak. Tak for nye perspektiver, indsigter, selverkendelser og beslutninger. Tilvalg og fravalg som kan komme til at betyde alverden for dit arbejdsliv fremover og din livsglæde generelt!

Jeg glæder mig oprigtigt til at følge din proces og guide dig sikkert fra start til slut.

 

Drømmer du om at blive mere dig i dit arbejdsliv?

Din investering

 

“Sparring og støtte” – Grundpakken

kr 2300 + moms

Indeholder:

– 5 online moduler bestående af lydfiler og arbejdsark
– Meditationslydfil
– Bonusmateriale
– Adgang til materialet for altid

+
– Adgang til lukket Facebookgruppe
– 5 live Q & A opkald
– Ubegrænset email support
– 1 x 30 minutters Skype- eller telefonsamtale med mig (ikke coaching)

->Køb Grundpakken her<-

 

 

“Sparring, støtte og coaching” – Den Personlige Pakke

kr 3500 + moms

Indeholder:

– 5 online moduler bestående af lydfiler og arbejdsark
– Meditationslydfil
– Bonusmateriale
– Adgang til materialet for altid

+
– Adgang til lukket Facebookgruppe
– 5 live Q & A opkald
– Ubegrænset email support

+
– 2 personlige coachingsamtaler med mig (Skype videoopkald eller tlf, 1 time)

(obs! Kun 10 ledige pladser)

->Køb Den Personlige Pakke her<-

 

Du er velkommen til at skrive til mig på marie@sensitivtarbejdsliv.dk hvis du har spørgsmål. 

Pladserne tildeles efter først til mølle, og tilmeldingen lukker lørdag d. 11. nov. 2017 kl 23.59.

Det får du også

 

Sensitiv - kom på rette spor

Lydfil [Lyd/audio/Mp3]: Lær at sætte grænser på en sund måde

+ e-guide (pdf): “7 tips til at kurere din hensynsbetændelse”

Helene Rosendahl Hillersdal er coach og underviser i at slippe “hensynsbetændelsen” og sige til og fra på den gode måde. I lydfilen fortæller hun om hvad det vil sige at sætte grænser og giver dig tips til at gøre det på en sund måde. I e-guiden giver hun sine 7 bedste tips til at slippe hensynsbetændelsen – noget, som mange sensitive mennesker lider under.

Læs mere om Helene på www.rosendahlcoaching.dk

 

 

 

anne-goncalves

[E-guide] Nemme øvelser der beroliger dit nervesystem

Anne Goncalves er yoga og mindfulnesslærer og forfatter til bogen Yoga mod stress. Hun giver dig nogle enkle yogaøvelser, som beroliger dit nervesystem og en nem åndedrætsøvelse, som du altid kan bruge, når du trænger til at finde indre ro.

Læs mere om Anne på www.annegoncalves.com

 

 

 

AnnemarieValentin

Lydfil [Lyd/audio/Mp3]: HR-Managerens bedste tips til jobsøgning for sensitive

Anne Marie Valentin har tidligere arbejdet som HR manager, bl.a. hos Deloitte. I dag driver hun sin egen karriererådgivningsvirksomhed, hvor hun hjælper private og virksomheder. Jeg har interviewet hende om hvilke strategier sensitive mennesker med fordel kan bruge når de søger job. Der er mange guldkorn at hente!

Læs mere om Anne Marie på www.intojob.dk

 

Hvordan foregår det rent praktisk?


Sådan foregår det trin for trin, når du har tilmeldt dig

Når du har tilmeldt dig og betalt, modtager du en bekræftelse. Kort før forløbet går i gang vil du modtage en igangsættende øvelse, som jeg vil anbefale dig at lave inden forløbet officielt starter.

Du vil også blive inviteret til at deltage i en lukket facebookgruppe, hvor du kan komme i kontakt med andre deltagere på forløbet, og hvor jeg svarer på dine spørgsmål og guider dig på vej mens forløbet står på.

Selve forløbet går i gang når modul 1 frigives mandag d. 13. november 2017 kl. 8. Du vil modtage en mail i din indboks med et link der fører dig direkte til modulet. Hvert modul består af en lydfil hvor jeg fortæller om ugens emne, og af en række arbejdsark, som du downloader og udfylder. Sådan fortsætter processen indtil sidste modulet er frigivet.

Afhængigt af hvilken pakke, du har købt, har du desuden mulighed for at modtage coaching og sparring på facebook, email og Skype videoopkald.

 

Datoer for SENSITIV – KOM PÅ RETTE SPOR I DIT ARBEJDSLIV, hold 1:

Modul 1, mandag d. 13. november kl. 08:00
Modul 2, mandag d. 20. november kl. 08:00
Modul 3, mandag d. 27. november kl. 08:00
Modul 4, mandag d. 4. december kl. 08:00
Modul 5, mandag d. 11. december kl. 08:00

Det er ikke et must, at du sidder klar ved computeren når modulerne frigives. Du skal blot afsætte 2 timer hver uge hvor du følger op på ugens modul. Er du forhindret i at deltage en uge eller to, er det ok, så længe du samler op på de missede moduler så snart du kan.

Hvis du har spørgsmål, så kontakt mig på marie@sensitivtarbejdsliv.dk.

 

Hvad er fordelen ved, at det er en online workshop?

 • Du kan sidde i ro og mag i dit eget hjem og slippe for at skulle ud af huset. Du slipper for den følelse af overvældelse, der nemt kan følge med et fysisk fremmøde.
 • Du har mulighed for at hente støtte og sparring med andre sensitive, der også kæmper med at finde deres rette hylde i arbejdslivet. Det foregår få via en lukket facebookgruppe, som jeg inviterer dig til at deltage i. Det er dog helt frivilligt om du ønsker at være en del af det.
 • Det er betydeligt billigere end at købe 1:1 sessioner hos mig
 • Du har mulighed for at gå tilbage og lytte til modulerne igen og lave øvelser i tre måneder efter forløbet er slut. Du kan også downloade lydfiler og arbejdsark, så du har dem til evig brug.

Ofte stillede spørgsmål

Kan jeg tilmelde mig, selvom jeg ikke er helt sikker på om jeg er særligt sensitiv?

Det er ikke afgørende for mig at vide, at du som deltager på forløbet helt sikkert er særligt sensitiv. Det er ikke noget, du behøver at bevise eller teste. Det afgørende er, at det, du har læst her, giver mening for dig.

Min erfaring er, at der er andre måder at være sensitiv på end den oprindelige beskrivelse af at være ‘særligt sensitiv’. F.eks. oplever jeg, at personer, der har været igennem en hård periode – f.eks. efter at have været nede med stress, faktisk kan gå hen og blive mere sensitive. Det er ikke helt det samme som at være særligt sensitiv, men derfor kan du sagtens få noget ud af forløbet alligevel, da alle de råd jeg giver er udviklende for alle, der har brug for at vælge en selvkærlig vej i arbejdslivet.

Jeg vil gerne være selvstændig. Passer forløbet til mig?

Hvis du er fuldstændig sikker på at du vil være selvstændig, trives godt, har en plan og er klar til at springe ud i det, så nej. Så behøver du ikke det her forløb.

Hvis du til gengæld kan mærke at du går rundt med noget tvivl og nogle blandede følelser indeni, så ja. Så tyder det på, at du har brug for yderligere støtte og afklaring for at kunne gå i gang som selvstændig.

Hvis du forventer at blive hjulpet videre med konkrete planer for din kommende virksomhed, så er det heller ikke her du skal deltage. Forløbet her er på ingen måder et forretningsudviklingsforløb for selvstændige. I stedet tager forløbet fat i det fundament, der går forud for et kommende job, og hjælper dig med at sikre, at du etablerer den helt rette base for dit arbejdsliv. Du vil bl.a. blive klogere på dine behov og dine stærke og svage sider, hvilket er helt afgørende, hvis du overvejer at blive selvstændig.

 

Skal jeg sidde klar mandag morgen, når et modul går i gang?

Nej, det er ikke nødvendigt. Modulerne består af en lydfil og nogle arbejdsark, og bliver løbende frigivet mandag morgen over 5 uger (med en uges pause efter modul 3). Det betyder, at du har hele ugen til at lytte til og lave øvelserne, der hører til modulet.

Det eneste tidspunkt, hvor det er nødvendigt, at du er med “live” er når vi har vores Q & A sessioner.

Er det kun for kvinder?

Nej! Det er også for mænd. Køn er ikke afgørende. Det, der er afgørende er, at du har lyst til at kigge indad og arbejde med dig selv for at finde nøglen til dit kommende arbejdsliv, og at du oplever en resonans med mit tilbud.

Er forløbet relevant for mig, der har brug for at have et almindeligt rugbrødsarbejde? Eller er det kun til dem, der vil noget radikalt anderledes med deres arbejdsliv?

Forløbet er relevant for dig, hvis du har ambitioner om at komme til at arbejde med noget, der virkelig nærer dig. Samtidig tager vi højde for at dit liv og din økonomi hænge sammen nu og her. For det nytter ikke at have store drømme, hvis du er ved at gå til at uro over din nuværende situation. Et helt almindeligt ‘rugbrødsarbejde’ kan derfor være en helt ok og vigtig brik i din udvikling.

Forløbet har givet mig en begyndende større afklarethed. Hver gang jeg har gennemført et modul, har det givet mig energi.

Der er blevet sat en proces i gang hos mig. Og jeg har fået sat ord på nogle strategier jeg kan bruge i forhold til mit arbejdsliv.

Nogle af forløbets moduler vil jeg snart høre igen. Bl.a. det omkring frygten. Jeg har gemt alle papirer i en mappe, som jeg let kan genlæse. Jeg kunne specielt godt lide lydfilen med sensitiv styrkemeditation. Jeg har hørt den en par gange, når jeg været urolig, og den giver mig mere ro. Jeg har den på min telefon, så jeg kan høre den i bilen. God kombination med din rolige-introverte stemme med stille baggrundsmusik, en lidt magisk-spirituel dimension, som jeg godt kunne lide. Jeg synes at kombinationen af dine lydfiler, de mange spørgsmål i papirerne og facebook virkede i alt godt.

Jeg vil anbefale forløbet til andre, især fordi der er fokus på det sensitive (og introverte) – der er et fællesskab med kursister og kursusudbyderen 🙂 Kurset er af høj kvalitet og høj troværdighed. Man får “Value for money”

Jeg deltager evt. gerne i et slags opfølgningskursus/opsamlingskursus hos dig.

Martin

Jeg har fulgt med i din blog og på facebook, og syntes hver gang du skrev eller satte en artikel ind, at det ramte mig dybt. Derfor besluttede jeg mig for at deltage på dit forløb.

Jeg oplever, at jeg ser mere lyst på fremtiden og mit arbejdsliv nu. Jeg har arbejdet intenst med modulerne, som har været en stor støtte og sat gang  i nye refleksioner omkring mit arbejdsliv. Jeg mærker i den grad også, hvordan det er vigtigt at følge mit hjerte og lytte på mine egne behov. Der kommer de bedste sider af mig også til udtryk. Jeg har lovet mig selv at handle på mit ønske om et bedre arbejdsliv, – og nu er det skrevet ned og gennemarbejdet. På den måde har jeg fået gjort mine drømme mere realistiske. 

De lydfiler du har lavet, er som om du fortæller om mig og det giver stof til eftertanke og større forståelse af hvorfor og hvordan jeg tidligere har reageret på ting i mit arbejdsliv. Derudover var jeg rigtig glad for modulet omkring, hvordan jeg var som barn, for det har været sjovt at se at de træk og interesser går igen idag. 

Jeg har fået en større tro på at det nok skal lykkes at finde vejen til det arbejdsliv, der gør mig glad og ikke mindst er jeg blevet mere bevidst om mit træk og hvordan jeg skal passe på mig selv i fremtiden. Jeg synes, jeg står mere stærkt nu. Jeg har også fået en stor lyst til at komme igang med de små delmål der er på vejen hen mod mine drømme. 

Jeg vil anbefale forløbet til andre, da jeg synes det tvinger en til at tage ansvar for sit eget liv, og her er forløbet en kæmpe hjælp til at reflektere. Derudover er det dejligt at have en følelse af at der er hjælp fra dig, som jeg føler, ved hvad det handler om. Det er nogle dejlige lange mails, du sender tilbage, hvor man mærker du har tænkt grundigt over svarene. Og nogle svar jeg kunne bruge til noget. 

Og så vil jeg gerne tilføje, at jeg har lyst til at høre flere lydfiler med din stemme og beskrivelser af det sensitive træk, når jeg har lyttet til dine lydfiler… 🙂

Anne

Forløbet har givet mig afklaring med, at jeg skal finde et arbejde der ikke dræner mig, så jeg har overskud til det, der egentlig betyder noget, når jeg kommer hjem. 

Da jeg startede forløbet, troede jeg, løsningen for mig var at prøve at leve af min hobby, men gennem forløbet fandt jeg ud af, at den drøm ikke behøver at blive realiseret nu. Jeg kan faktisk mærke en kæmpe lettelse ved at give slip på det – jeg var ved at få bygget et ret stort pres op på mig selv.

Jeg er blevet mere bevidst om mine sensitive sider og hvilken betydning de sider har haft for min karriere på arbejdsmarkedet. Jeg kan meget bedre forstå, hvad det er, der er gået galt og kan se, at det ikke var mig, der var noget i vejen med – jeg passede bare ikke ind.

Jeg har fået en større klarhed over, hvem jeg er og hvad jeg har brug. Og ikke mindst fundet ud af, at der er mange andre som mig. Andre kan have brug for det samme. Forløbet er gennemarbejdet, der er god mening i øvelserne og du giver god hjælp og feedback. Jeg kunne specielt godt lide lydfilerne og meditationen!

Klar anbefaling 🙂

Ann

Du skal have meget ros for de meget indsigtsfulde tilbagemeldinger, du har givet ikke bare til mig men også til de andre i gruppen. Jeg er sikker på at vi næsten alle kunne genkende os selv i det du skrev, men vinklen var ofte ny for mig. Bare det at blive genkendt/gennemskuet på den gode måde det føles så dejligt, når man som mig ikke har mange sensitive i min omgangskreds. Der kom noget selvindsigt frem som jeg ikke selv har kunnet se, så tak for det.

Jeg har faktisk anbefalet dig både hos min sagsbehandler på kommunen og fået en veninde med næsten samme historie som mig til at følge dig.

Jeanette

Noget, der kunne afholde mig fra at købe en workshop som denne, ville være, hvis ikke det var professionelt lavet – men allerede i din præsentation af workshoppen, virkede det meget gennemtænkt og gennemarbejdet og med uddybelse af de emner, du ville komme ind på, så jeg følte ikke, at jeg købte katten i sækken. 

Jeg har fået belyst mit arbejdsliv på nye måder og arbejdet mere i dybden med det, end jeg ellers har gjort. Jeg kan godt lide at arbejde med mig selv, filosofere og udvikle mig, og derfor har det været spændende at gå nogle lag dybere ned. 

Jeg har i forvejen kendt en del til særlig sensitivitet – og de senere år arbejdet meget med at acceptere og se styrkerne i det. Derfor har det ikke været ny viden for mig, men det sjove er altid at få det belyst fra nye vinkler, for det gør, at man arbejder med det på en anden måde.

Jeg har specielt godt kunnet lide opbygningen med først noget teori og personlige historier fra dig på lydfil (hvilket har været med til at gøre, at jeg har fået oplevelsen af ikke at være sær, men at andre har det på lignende måde – igen, jeg vidste det godt, men rart at blive mindet om ved at høre andres historie). 

Dernæst har den coachende tilgang med spørgsmål og uddybende spørgsmål, der har favnet både fysiske, psykiske, private og arbejdsmæssige forhold, været givende i forhold til at få måske sårbare eller usynlige issues frem i lyset for derefter at vende og dreje dem, arbejde med dem, acceptere dem, parkere dem eller finde løsninger til dem.

Det, at arbejde med helheden har været givende i forhold til bedre at forstå og leve med sensitiviteten – den er jo netop med over det hele. 

Forløbet har givet mig en større forståelse og accept af mig som den, jeg er – det vil bl.a. sige en forståelse af, hvorfor jeg har trivedes bedre/værre på nogle arbejdspladser end andre, hvorfor jeg går helt i baglås over nogle af de “gængse” råd fra andre (fx. om bare uhæmmet at kaste sig ud i noget nyt og tage sig sammen fysisk og psykisk), hvad de ideelle rammer for mig kunne være, samt en begyndende filosofering over, hvordan mine evner kan anvendes bedst mulig for mig og for andre fremover.

Det er godt, at du slår på vigtigheden af at handle/afprøve ideer – og giver en god metode til at bryde det ned i overkommelige bidder.

Forløbet gav mig en følelse af, at jeg ikke er sær, men udstyret med nogle smukke evner, som, ved rette accept og anvendelse, kan udrette store ting.

Jeg vil anbefale forløbet til andre, da det er professionelt og kommer om flere aspekter af livet og hverdagen, som giver en større forståelse og selvværd i forhold til at være sensitiv.

Der har været meget gode og lærerige punkter i forhold til at handle og omsætte ideer til handling. … Du har virkelig lavet et godt program.

Ruth

Klar til at komme videre med dit arbejdsliv?

Tilmelding til hold 2 er nu lukket

 

“In a gentle way, you can shake the world” 

– Gandhi

(Visited 2.673 times, 1 visits today)
Copyright 2018 © Marie Ørum Schwennesen · Gengivelse af indhold tilladt efter aftale · Design: evstyle.de · Side af Magnus Högfeldt