Særlig sensitivitet

Særlig sensitivitet er et personlighedstræk, som man kan have i større eller mindre grad. Forskellen på særligt sensitive mennesker og mindre sensitive mennesker er graden af, hvor meget man bearbejder indtryk i dybden. 

Undersøgelser med fMRI hjernescanning har vist, at der er neurobiologiske forskelle på mennesker med en høj og lav grad af sensitivitet. Særlig sensitivitet er ikke kun psykisk, men også fysisk forankret i kroppens nerve- og immunsystem.

Trækket kommer med en række fordele og ulemper. Særligt sensitive mennesker er højt repræsenteret blandt visionære personligheder inden for især kunst og kreative fag, videnskab og omsorg. Samtidig gør trækket, at man er mere modtagelig overfor stress og ubalance og kan give anledning til lavt selvværd, idet man ikke er som ‘alle andre’.

 

Det skønnes, at omtrent hver 5.-6. person er særligt sensitiv – i alle kulturer – børn, mænd som kvinder, og at det forholder sig ligeledes i dyreriget.

 

Fødes man særligt sensitiv – eller er det noget man bliver?

Særlig sensitivitet anses for at være et medfødt træk – men sådan har det ikke altid været.

I lang tid er sensitivitet blevet betragtet som en form for svækkelse, man har fået gennem sit liv. Men denne teori har siden vendt sig på en tallerken: I neuropsykologien er der ved at dannes et billede af, at særlig sensitivitet er et medfødt træk, som gives videre gennem gener. Det er altså noget vi har arvet. Samtidig kan der være omstændigheder i vores liv, som har påvirket os i retning af større sensitivitet. Forskningen inden for området er relativt nyt, og der mangler stadig at blive kortlagt i detaljen hvordan sensitivitet opstår mellem arv og miljø.

Elaine Aron, amerikansk psykolog, forsker og universitetsprofessor, har haft en uvurderlig betydning for at udbredelsen af teorien om særlig sensitivitet som et personlighedstræk, og det er hende, der har navngivet det ‘særlig sensitivitet’ (på engelsk, ‘high sensitivity’). ‘Særlig’ betyder i denne sammenhæng ikke (nødvendigvis) at vi er noget særligt, men at der er tale om en stor grad af sensitivitet.

I videnskabelige termer hedder særlig sensitivitet ‘Sensory-Processing Sensitivity’ (forkortet ‘SPS’) – det er værd at bruge en eftermiddag på at google!

 

Særligt sensitive mennesker og arbejdsmarkedet

Som ved ethvert andet personlighedstræk er der både styrker og svagheder forbundet med at være særligt sensitiv. Således også når det kommer til hvordan vi fungerer på arbejdsmarkedet.

Generelt er særligt sensitive bedst til at påminde andre om ‘det store perspektiv’ og de mulige længerevarende fordele og farer, som kan opstå af en bestemt beslutning. De er normalt meget opmærksomme på etik og kvalitetskontrol. De gør sig godt i roller som involverer kreativitet, strategi, konsulentarbejde og problemløsning.

Sådan skriver Elaine Aron [i ‘Psychotherapy and the Highly Sensitive Person, 2010].

 

Typiske styrker:

 • Evne til at overskue og forudse konsekvenser
 • Stærk kreativitet og intuition
 • Eftertænksomhed og evne for nytænkning
 • Hensynsfuldhed, empati, indlevelsesevne,
  god til at skabe god stemning
 • Overgennemsnitlig evne til koncentration
  (under de rette forhold)
 • En stærk vilje til at gennemføre det man brænder for
 • Samvittighedsfuld over gennemsnittet
 • Sans for det uhåndgribelige
 • Indstillet på ikke at begå fejltagelser
 • Høj intelligens

Typiske svagheder:

 • Som regel en stilfærdig, subtil stil
 • Ofte lav selvtillid
 • Bekymringsplaget
 • Perfektionist (den mest krævende leder du sikkert
  nogensinde kommer til at arbejde for)
 • Det kan være svært at træffe beslutninger og fokusere
  (når ens kreativitet og intuition giver en million ideer)
 • Kan have svært ved at sætte grænser overfor andre
  (hænger sammen med den høje grad af indføling)
 • Kan overvældes af – og fortabe sig i – tanker og
  have svært ved at omsætte disse til konkrete handlinger
 • Indstillet på ikke at begå fejltagelser
  (igen, både en styrke og en svaghed)

 

I tvivl om, om du er særligt sensitiv?

Elaine Aron har udviklet denne selvtest, som du med fordel kan tage, hvis du er i tvivl om hvor udpræget det sensitive træk er hos dig.

Tag testen hos hsperson.com

 

(Visited 1.562 times, 1 visits today)

Indsend Kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Copyright 2018 © Marie Ørum Schwennesen · Gengivelse af indhold tilladt efter aftale · Design: evstyle.de · Side af Magnus Högfeldt

Få mit Gratis minikursus "3 faktorer der afgør, om sensitive trives i arbejdslivet"

❤ Hvad er opskriften på det gode arbejdsliv for sensitive?

❤ Hvilken faktor er især fuldstændigt afgørende?

❤ Tilmeld dig mit nyhedsbrev og kom i gang med kurset nu

Du er et skridt fra at gå i gang med kurset! Først skal du lige bekræfte det tilsendte bekræftelseslink i din inbox...