Samtalerne med Marie bragte mig videre

Jeg var ret meget i vildrede inden første samtale. Efter et sygdomsforløb med stress havde jeg sagt mit job op og jeg havde svært ved at mærke, hvilken retning jeg skulle gå ifht. mit arbejdsliv. 

Det, at Marie stiller åbne spørgsmål og til dels også spørgsmål, som jeg måske ik’ tør stille mig selv, det gjorde at jeg bedre kunne mærke mine følelser og holdninger. 

Eksempelvis var jeg meget i tvivl om, hvilke ønsker jeg havde til mit arbejdsliv, men via samtalen blev det tydeligere for mig.

Marie udviser stor forståelse og empati, samtidig sætter hun med spørgsmålene retning for samtalen. Lige så synes jeg det er rigtig rart med arbejdsspørgsmålene og opsamlingerne. Jeg fik en rigtig god følelse af at Marie har viden og indsigt som kunne hjælpe mig.

Det har været rigtig godt og samtalerne har bragt mig videre. Det fungerede så godt for mig at have sådan et coach-forløb frem for psykolog-timer. Det fungerede godt at der skulle ske en slags fremskridt via samtalerne og vi ikke ”bare” skulle tale om, hvad jeg føler og tænker. 

Jeg føler at Marie kunne støtte mig i en proces, hvor jeg var klar til at tage handling men også havde brug for at få talt om de mange valg som jeg stod midt i.

Jeg kan anbefale et forløb hos Marie. Særligt kan jeg mærke at det betød noget for mig at jeg følte der var plads til og forståelse for min sensitivitet. Det var også rigtig rart at få talt en masse af dette igennem med Marie.  

Det fungerede ganske godt med online samtalerne, selvom jeg ikke var helt tryg ved det inden jeg bookede. Personligt synes jeg at en face-to-face samtale er meget bedre, men jeg var også nået til et punkt, hvor det gav rigtig god mening for mig at tale med en coach. 

Det at Marie som coach har specialiseret sig ifht. det sensitive personlighedstræk og at jeg var nået frem til at det var meget vigtigt for mig at tale med en coach som forstår dette, det gjorde at jeg overvandt mit forbehold overfor online samtaler.

Betina, 35 år

Special-pædagogisk støttevejleder

Jeg har været utroligt glad og tilfreds med coachingforløbet hos Marie
 
Jeg er uddannet i musikvidenskab og har været leder for forskellige kor gennem tiden. Da jeg blev færdiguddannet valgte jeg dog at tage et job som folkeskolelærer ved siden af mine kor, da det er svært at leve af være korleder. Men folkeskolejobbet kom til at fylde meget og jeg var kørt sur i det og usikker på hvordan jeg skulle komme tilbage til et arbejdsliv der bygger på min interesse og passion for musik.
 
Forløbet hos Marie har givet mig en stor indsigt i mig selv og mine fremtidige ønsker.
 
Jeg er blevet meget klogere på hvad jeg vil og hvad jeg skal gøre herfra. Jeg har en stor lyst til at rykke på tingene og kan næsten ikke vente med at få tingene til at ske.
 
Jeg har oplevet en større tro på mig selv og ro i mit arbejdsliv, da jeg nu ved at jeg nok skal nå i mål med de ting jeg ønsker. Det er blevet mere klart for mig, hvad jeg godt vil opnå med mit arbejdsliv og hvordan jeg kan nå derhen.
 
Jeg har specielt været glad for at få tilsendt en opsummering og øvelser efter hver session, som har gjort at jeg rent faktisk har fået gjort noget ved de ting jeg ønsker, i stedet for at lade det hele ligge stille.
 
Jeg har været utroligt glad og tilfreds med coaching forløbet hos Marie.  Jeg kan klart anbefale det, da man får hjælp til at blive klar over hvad der vil være godt for ens arbejdsliv og hvad man helt præcist vil. Man bliver også rykket personligt.

Jeg er vildt med de forslag hun kommer med, hvis man er gået i stå selv, det fik mig til at tænke ud af boksen. 

Held og lykke med dine fremtidige projekter og endnu engang tak for et super forløb!

Maria, 27 år

Cand.mag. Folkeskolelærer, sanglærer og korleder

Jeg er blevet bevidst om at jeg ikke er på den rigtige arbejdsplads
 
Jeg arbejder som pædagog i en vuggestue i en stor institution. Det er en god institution og jeg har en god leder og en god kollega. Alligevel må jeg som regel tage en dyb indånding ved døren om morgenen, for det tager meget energi fra mig at være på arbejdspladsen. Hvorfor kan alle de andre? – tænker jeg.
 
Igennem forløbet hos Marie er jeg blevet mere bevidst om at jeg IKKE er på den rigtige arbejdsplads for mig. Jeg skal gå efter et mindre sted for at trives. Vi har drøftet forskellige mulige fremtidige jobs, som jeg nu skal i gang med at undersøge nærmere. 
 
Forløbet hos Marie har givet mig større kendskab til mig selv og mine styrker/ svagheder i arbejdssammenhæng. Jeg kunne specielt godt lide Maries imødekommenhed og anerkendelse omkring, at der ikke er noget der er ”forkert”, i forhold til at være sensitiv på arbejdspladsen. Jeg følte mig hørt og der blev givet plads til, at jeg kunne få lov til at tænke før end jeg svarede på spørgsmålene.
 
Jeg var også rigtig glad for “hjemmearbejdet” som jeg fik tilsendt efter hver session sammen med en opsummering. Øvelserne, som jeg fik tilsendt, hjalp mig og fik forløbet til at gå op i en højere enhed.
 
Jeg har anbefalet forløbet til min veninde, som også er sensitiv. Jeg ved at Marie også kan hjælpe hende på rette vej.
Janni, 33 år

Pædagog i en vuggestue

Hvad vil gøre mig glad? Det kan lyde banalt, men det er en ny måde for mig at tænke på. Og fedt! Tænk, at kunne være glad imens man arbejder.

Jeg henvendte mig til Marie, fordi jeg er særligt sensitiv og tænkte, at hun ville have en dybere forståelse for hvad jeg finder svært i mit arbejdsliv – jeg håbede på, at kunne undlade en masse ’mellemregninger’ og det viste sig at være rigtigt.

 
Jeg havde en drøm om at blive selvstændig, men tvivlede meget på mig selv og min ide og var gået helt i stå.
 
Igennem vores samtaler, kom vi bl.a. ind på hvad der havde gjort mig trist i mine tidligere jobs – hvordan jeg havde valgt jobs, og før det, uddannelser, uden at have mig selv med, i håbet om at virke ’normal’ i andres øjne. Det var noget, jeg allerede havde en mistanke om, men at få sat ord på, er en stor hjælp fremadrettet og gør det nemmere at manøvrere.
 
Udover at tale om gamle mønstre, talte vi om min frygt for at gå i gang med mit projekt – de ting, der gjorde at jeg fandt mig selv helt handlingslammet. Der var selvfølgelig en hel liste af ting, som have summet i hovedet i flere uger – men i det, vi gennemgik dem, fik alle bekymringerne hver deres kasse, som gjorde dem helt ufarlige og mere overkommelige.
 
Når bekymringerne var navngivet, som i sig selv var rart, fordi de bare var blevet til en stor grød – brainstormede vi min forretningside: Hvem er målgruppen? Hvordan kan de lokaliseres? Hvordan skal produktet se ud? Hvorfor? Osv. osv.
 
Den samtale fik mig både til at overveje om min oprindelige ide var den rette vej til at starte med – både ifbm. at imødekomme målgruppen, men også ifbm hvordan min arbejdsdag kunne se ud – hvad ville jeg havde det bedst med? Hvad vil gøre mig glad? Det kan lyde banalt, men det er en ny måde for mig at tænke på. Og fedt! Tænk, at kunne være glad imens man arbejder.
 
 
Mit samarbejde med Marie, gjorde at jeg nu nemmere kan bede om det, der gør mig glad i mit arbejde, styre retningen mere bevidst, end at bare være den pæne pige der siger ja uden spørgsmål og derved undgår de lange, hårde og grå arbejdsdage.
Nina, 37 år, Freelancer

Forløbet levede op til mine forventninger i meget høj grad

Jeg er sygemeldt med stress. Har for nyligt fundet ud af, at jeg er særligt sensitiv. Jeg vil gerne tage dette med i mine overvejelser, når jeg skal ud at finde et nyt arbejde.

Jeg har fundet ud af, at det er vigtigt, at jeg lader mine særligt sensitive egenskaber komme til udtryk, fordi jeg på den måde er aller mest glad og tilfreds, og dermed også kan være mere for andre.

Forløbet levede op til mine forventninger i meget høj grad. Det var vildt godt at modtage opsummeringer og øvelser på mail i mellem sessionerne! Det er meget mærkeligt som man faktisk kan nå at glemme, efter hver session, hvad vi egentlig snakkede om. Så det er super dejligt med en opsummering, hvor de vigtigste ting er trukket frem. Og så bliver de lige krydret med nogle øvelser, som får sat tanker igang, og skaber en sammenhæng mellem de forskellige sessioner.

Jeg syntes det var rigtig skønt, at du så nemt lod dig rive med. På den måde, at du indlevede dig rigtig meget i de snakke vi havde, og du var ikke bange for, at give udtryk for din begejstring/bekymring/glæde. Det var rigtig dejligt at have et rum, hvor jeg bare kunne åbne op for alle de tanker jeg går med, uden omkostninger, og at de fik så meget respons.

Mette, Cand. Soc. 28 år

Jeg har lært meget om mig selv og mine prioriteter

Jeg var utilfreds med min jobsituation og generelt meget usikker på, hvor jeg ville hen. Jeg ved, at forandringen kun kan komme indefra, men havde brug for hjælp til at komme videre.

Jeg ville gerne dreje mig i en anden retning karrieremæssigt (mere kreativ/kulturel), men havde brug for en måde at komme i gang med det på. Jeg stod også i en generel mat periode oven på stress, færdiggørelse af studiet m.m.

Marie fik mig til at konkretisere, hvad jeg gerne ville – og ikke ville – og hvad forhindringerne for at gå i gang med det er.

Jeg har lært meget om mig selv og mine prioriteter i forhold til arbejde. F.eks. har jeg fundet ud af, hvilke elementer, jeg ikke kan undvære eller gå på kompromis med i mit arbejdsliv. Og jeg har fået hjælp til at komme i gang med de små ting, som måske kan sætte de store forandringer i gang.

Marie er empatisk og lyttende, og man føler sig tryg i hendes selskab.

Lisbet, 30 år, Cand. Mag.

Jeg har fået større accept af mig selv og min personlighed

Jeg var i en situation, hvor jeg var meget i tvivl om hvilken retning mit arbejdsliv skulle tage. Via et målrettet coachingforløb hos Marie blev dette bearbejdet. Efter coachingsessionerne fik jeg tilsendt resumeer af sessionerne og reflekterende hjemmeopgaver.

Jeg er lidt overrasket over hvor lidt jeg husker efter en coachingsession, og så var det rigtig fint at se på skrift, hvad vi havde talt om. Stor ros til din evne til at gengive mine udtalelser korrekt, da jeg i genkendelsen kunne huske forløbet og følte at jeg var blevet hørt. Din evne til at coache, stille de rigtige spørgsmål på det rigtige tidspunkt og give mig tid til at tænke og svare var alt sammen godt, og jeg har sat stor pris på dine opsummeringer og dine reflekterende spørgsmål efter sessionerne.

Forløbet levede i høj grad op til mine forventninger. Jeg har fået større accept af mig selv og min personlighed. Jeg er blevet mere opmærksom på, hvilke rammer, jeg har brug for for at trives. Jeg er blevet mere opmærksom på hvad jeg selv kan gøre for at bedre mine arbejdsvilkår, i stedet for at være afventende og føle mig magtesløs.

Din behagelige væremåde, dit nærvær, din ro og din blide tilgang har appeleret meget til mig. Du er både blid og samtidig super skarp, når du stiller de rigtige spørgsmål.

Karin, 42 år, PhD studerende

Marie skaber en atmosfære af tillid

Marie hjalp mig med at få et overblik over hvilke prioriteringer jeg skulle foretage i forbindelse med opstart og udvikling af min konsulentvirksomhed, så jeg kunne disponere min tid rigtigt.

Igennem coachingen har jeg fået en indsigt i hvorfor mine tankemønstre nogle gange skaber en barriere for min egen succes og via samtalen fået specifikke mål.

Marie skaber en atmosfære af tillid og har en evne til at fange selv de små ting. Desuden har hun en forståelse af hvordan mindre virksomheder fungerer og tager derfor udgangspunkt i den praktiske hverdag i sin coaching.

Monica, 35 år, forretningsanalytiker

De værdisæt, jeg har lavet, har givet mig indsigt på et mere overordnet plan

Jeg har tidligere haft et længere sygdomsforløb, da jeg var på arbejdsmarkedet, fordi jeg havde svært ved at kombinere arbejdsliv og det at være særligt sensitivt. Dette ville jeg gerne have mere indsigt i.

Jeg ville gerne undersøge de positive sider ved at være særligt sensitiv, og have vejledning i, hvilke jobmulighederne jeg skulle søge efter, som kunne passe godt til en særlig sensitiv.

Forløbet levede op til mine forventninger i meget høj grad. Vi har været mange aspekter igennem, og jeg synes det er rigtig spændende, men især de gamle og nye værdisæt jeg har lavet, har givet mig indsigt på et mere overordnet plan, – ikke kun i forhold til at være særlig sensitiv.

At modtage opsummeringer og øvelser på mail imellem sessionerne har gjort forløbet bedre, fordi jeg blev mindet om, hvad det var vi havde snakket om, og hvor den næste session skulle bære mig hen. Især fordi vi også fik snakket om rigtig mange forskellige emner, var det dejligt at kunne holde overblikket med opsummeringer og øvelser.

Sidsel, 25 år, salgsmedarbejder

Nu har jeg en klart defineret retning på hvad jeg vil arbejde med, og en plan for hvordan jeg kommer derhen

Jeg har følt mig meget presset det sidste lange stykke tid i mit job som pædagog.

Jeg ved, at jeg ikke kan komme til at trives for alvor i mit job, for der er simpelthen ikke plads nok til fordybelse. Det handler bare om at klare sig igennem dagen og slukke brande. Jeg elsker at arbejde med mennesker, men jeg ved, at jeg skal arbejde mere 1:1 eller med mindre grupper, for at komme til at trives.

Marie stillede alle de rigtige spørgsmål, der fik mig til at blive mere og mere klar på, hvad det er, jeg vil. Når mine tanker om noget var fastlåste, så var hun god til at hjælpe mig med at vende situationen på hovedet og få nye ideer.

Jeg har været super glad for forløbet.

Nu har jeg en klart defineret retning på hvad jeg vil arbejde med, og en plan for hvordan jeg kommer derhen.

Helena S.

SENSITIVT ARBEJDSLIV PÅ FACEBOOK

This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error
Error: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons. Type: OAuthException
(Visited 669 times, 1 visits today)
Copyright 2021 © Marie Ørum Schwennesen · Gengivelse af indhold tilladt efter aftale · Design: evstyle.de · Side: Magnus Høgfeldt